La reincidencia en el delito en la justicia de menores, 2005.

La reincidencia en el delito en la justicia de menores. Centre d´Estudis Juri­dics i Formació Especializada. Generalitat de Catalunya. Departament de Justi­cia, 2005.